Integritetspolicy Glenair Nordic AB

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, delar och skyddar personlig data när du besöker Glenair Nordics websida.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson
  • Företagsadress/fakturaadress
  • Telefonnummer och e-postadress
  • IP nummer

Om du ansöker om ett jobb online använder vi din information för rekryteringsprocessen

Ändamålet med information som hämtas

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • För att kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

 Marknadsföring

Vi kan kontakta dig för att berätta om nya produkter eller tjänster som vi anser vara av intresse för dig eller som liknar produkter som du redan har köpt eller frågat om.

Önskar du att få nyhetsbrev, allmän information och marknadsföring via vår hemsida kan vi samla in om dig:

  • Kontaktinformation (e-mail, adress, telefon nummer, yrkestitel eller roll) och företagsnamn

Utlämning av information till tredje part?

Glenair Nordic lämnar inte ut information till tredje part.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies och liknande tekniker används på de flesta webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går även att använda informationen i cookien för att följa hur besökaren surfar.

På denna webbplats används cookies för att du ska få en bra användarupplevelse och för att vi ska kunna lära oss mer om hur vi kan förbättra webbplatsen. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare utan för att se hur besökare i allmänhet använder webbplatsen.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på glenair.se lagras i vårt ekonomi-system Pyramid.

Hur länge lagras uppgifter?

Glenair Nordic lagrar inte personuppgifter längre tid än det som är nödvändigt, men så länge som det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra tjänster. Vi har rutiner för radering av data relaterat till kontakter som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallag.

Vi raderar också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att maila till personuppgifter@glenair.se

Informationssäkerhet

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom  organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Rättigheter

Som användare av Glenair Nordics webbplats, glenair.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Information raderas eller ändras på begäran genom att maila till personuppgifter@glenair.se

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Glenair Nordic  inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: imy.se

Ändringar av den här integritetspolicyn

Vi har behov för att ändra integritetspolicyn från tid till tid. Vid större ändringar av innehåll kommer vi att uppmärksamma dig som användare på det via våra webbsidor eller e-post.

Kontakt

Telefon 08-50 55 00 00
Kontaktperson Lena Nilsson
personuppgifter@glenair.se
Glenair Nordic AB, Box 726, 169 27 Solna
Org.nr. 556480-0380

Glenair är ett av världens ledande bolag specialiserat på förbindningsteknik. Vårt globala säljnätverk i Europa, Asien och USA säkerställer snabba leveranser och extremt hög nivå på den tekniska supporten. Glenair Nordic servar hela norden, våra kunder består av både stora och små företag.

Ladda ner vår app


USA  |  UK  |  Tyskland  |  Frankrike  |  Italien  |  Ibercia  |  Korea  |  Japan